Эмне үчүн бардык табигый минералдар уникалдуу?

Ар бир Norrsken жасалгасы кайталангыс, анткени табигый минералдардын сүрөтү жана түсү уникалдуу эмеспи. Тоо тектердин миңдеген түрлөрү бар жана алардын ар биринин өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Эч бир таш башка таштарга окшош эмес, алардын баалуулугу ушунда. Табигый таштардын укмуштай өзгөчөлүктөрү ар бир зер буюмду тумар кылып, минералдын кайталангыс жалгыз түсү сенин мүнөзүңдү баса белгилеп турат.

Минерал деген эмне?

Бул татаал курамы бар, бир топ катуу табигый пайда болгон нерсе. Бардык жаратылыш таштары - бул Жердин чыныгы тарыхы. Аларда биздин планетанын байыркы тарыхы камтылган жана анын келечегин куруу үчүн минералдардын айрым касиеттери колдонулат. Бул таштардын көп сырлары ачыла элек. Бирок, адамдар минералдардын табышмактуу күчүнөн эч качан шек санашкан эмес. Таштар бири-биринен химиялык формуласы (бир же бир нече элементтерди камтышы мүмкүн), түзүлүшү (гранулдуу, кристаллдык), тыгыздыгы (катмарлуу, көңдөй, монолиттүү), түсү, тунуктугу, салыштырма салмагы, катуулугу жана башка бир катар параметрлери менен айырмаланат.

Жаратылышта таштар кантип пайда болот?

Бул узак жана татаал процесс. Бир учурда таш чачырап кеткен химиялык элементтер, жөнөкөй минералдардын жыйындысы же, мисалы, ракушкалар жана деңиз жандыктары болушу мүмкүн эле. Таштар жер астында магмадан жаралат, кээ бир тектердин башка тектерге айланып жаралуусунан пайда болот, байыркы өсүмдүктөрдүн же жаныбарлардын материалдарынын топтолушу болот, Жерге космостон метеорит сыныктары болуп түшөт.

Жолборс көзү

Жолборстун көзү жарыкта кооз жылтылдайт - бул анын өзгөчө булалуу түзүлүшүнө байланыштуу. Темир кварцтын ичинде эрий баштаганда, анда алтындан сары жана күрөңгө чейин, ошондой эле кара боз жана кара түстөр пайда болот. Бул күн минералын сүйүүчүлөр үчүн кайталангыс таш орнаменти тумардын бир түрүнө айланат.

Алтын түстүү обсидиан

Обсидиан - лава муздап жатканда пайда болгон табигый жанар тоо айнеги. Алтын түстүү жаркыроосу газ көбүкчөлөрүнүн оймо-чиймелеринин «ойноосунан» улам пайда болот. Бул асыл кара таш: жаратылыш көптөгөн кара, кочкул күрөң жана кара боз түстөрдү «жараткан». Кооз кулпурган жасалга теринин жана чачтын жаркыроосун баса белгилейт.

Кызгылт кварц

Кварцтын назик кызгылт түсү курамында бир аз титандын болушу менен шартталган. Кээ бир таштар астеризм, же кыймылдуу жылтырак жылдыздардын эффектин берет. Алар жакшы жарык берилген, жылуу жерде пайда болот.

Кызыл гранат

Гранат — бул бир таш эмес, минералдардын бүтүндөй тобу. Алмандин гранатынын шарап-кызыл түсү анда темир менен хромдун бар экендигин көрсөтөт. Гранаттар башка түстөрдө да кездешет: зайтун жашылынан зымырыт жашылына чейин, кызгылт сарыдан саргылт күрөңгө чейин ж.б. Гранаттар ар кандай жарык шарттарында ар кандай түстөргө ээ боло алышат, бул алардын табышмактуулугун баса белгилейт.

Кара шпинель (цейлонит)

Курамы боюнча шпинель минералдары - бул түскө таасир берүүчү ар кандай кошулмалары бар магний жана алюминий оксиддери. Шпинелдин тунуктугу дагы бирдей эмес, ал эми жылтыроосу айнек, металл же жалтырабаган түрдө болушу мүмкүн. Мындан тышкары, көк жана кара түстөгү шпинель сонун көрүнөт. Norrsken коллекциясында асыл көмүр-кара шпинель кошулган жасалгалар бар.

Ак топаз

Кээ бир топаздардын баалуулугу алардын түсүнүн тереӊдигинен көз каранды болот. Бул таш өзүнө 20% фторду же сууну камтып, чоӊ кристаллдарга көп айланат. Ак топаз өзүнүн жогорку тунуктугу менен мүнөздөлүп, укмуштуудай сонун күмүш түстүү жаркыроого ээ болушу мүмкүн. Ак топаз – чыгармачыл адамдар үчүн идеалдуу тумар болуп саналат.

Раухтопаз (көгүлдүр кварц)

Раухтопаз тунук жана жарым тунук кристалл түрүндө кездешет. Анын ыраӊы алюминийдин кошулушунан келип чыгат жана түсү адатта таштын башына карай тереңдейт. Ал күӊүрт күрөң, күрөң жана ошондой эле кара, түтүн көгүлдүр түстө болот. Көгүлдүр кварц майда жасалгаларда тунугураак болуп, ал эми чоңураак мончоктордо күӊүрт түскө ээ.

Кызыл яшма

Яшма — бул тыгыздашуу процессинде жаратылган уникалдуу оймо-чиймелери бар кремний диоксиди. Кызыл яшма - кварцтын тунук эмес түрү. Ташта ар кандай текстуралар бар, ал эми майда чачыранды аралашмалар анын түсүн аныктайт. Зергерлер яшманы анын ар бир сүрөтүнүн көркөмдүү ар түрдүүлүгү жана уникалдуулугу үчүн жогору баалашат.

Жашыл авантюрин

Хром камтыган фуксит ташка күмүш-жашыл же күмүш-көк түстөгү назик жылтырак кошот, анын даражасы алынган жерине жана минералдын келип чыгышына жараша өзгөрүп турат. Авантюриндин текстурасы, түсү жана жаркыроосу кошулмалар курамына жана дандын көлөмүнө жараша өзгөрүп турат.

Шумкар көзү

Көгүш, көк, боз-көк түскө ээ. Жылтыратылган бетинде, крокидолиттин кошулушунан улам, жибектей кубулуу пайда болот. Таштын өзгөчө оптикалык таасири татаал химиялык жана геологиялык процесстердин натыйжасы болуп саналат. Эффект даражасы минералдан минералга чейин өзгөрөт, ал анын түсүнө да таасирин тийгизет. Чеберлер бул укмуштуудай ойноочу материалды ансамблдеги башка таштардын каныккан түсүн баса белгилөө үчүн колдонушат, бирок, албетте, ал кооздоодо негизги таш да болушу мүмкүн.

Кызылгат кварцы

Гематит жана рубин слюдасы кошулган тунук минерал. Алардын жардамы менен, асыл таштын курамында уруктарга окшогон тактар ачык көрүнүп, таш өзү таттуу мөмөгө окшош болуп калат. Кварцтын түстөрү дээрлик тунуктан терең каныкканга чейин болушу мүмкүн.

Кызыл турмалин

"Турмалин" деген аталыштын өзү сингал тилиндеги "тура мали" - "аралаш түстөгү баалуу таштар" деген сөздөн келип чыккан деп эсептелет. Авантюринде абдан көп түстөрдүн айкалышы бар. Анын кызгылттан кызылга чейинки түстөрү курамында марганецтин болушуна байланыштуу. Кээ бир турмалин кристаллдарында бир эле учурда ар кандай түстөгү бир нече зоналар болот.

Содалит

Магмалуу щелочтуу тектердин өтө сейрек кездешүүчү минералы. Ак темгилдүү көк түс  көбүнчө содалиттердин түсү болуп саналат. Татаал түстөрдүн эбегейсиз байлыгы анын кымбат жана катаал болушуна мүмкүндүк берет, ал эми ар кандай кошулмалар ар бир минералда таптакыр кайталангыс сүрөттү түзөт.

Диопсид

Диопсид негизги магмалык тектерде жана метеориттерде болот. Анын айрым түрлөрүнүн өз аттары бар, түстөр күрөң жашылдан зымырыт жашыл алма түсүнө чейин барат. Астеризм эффекти бар диопсиддер да кездешет.  Укмуштуудай палитра - бул гениалдуу геологиялык лабораториянын ишинин натыйжасы.