Мономакияж: кɵзгɵ арналган тенди гана колдонуу менен образ жаратабыз

Бул жаңы тренддердин бири. Мунун маңызы бир эле түстү беттин бир нече бɵлүгүнɵ колдонууда жатат. Мындай натыйжага бир же бир нече ɵнүмдɵр менен жетишсе болот. Эң башкысы – бул түстɵрдүн бирдиктүү гаммасы.

Мисалы: ТЕНДИ тандап алып, аны кɵзгɵ, бетке жана эринге колдонобуз.

Мономакияж толук кɵрүнүшү үчүн, бет сɵɵктɵрүңдү кистти колдонуп, крем скульптору менен боё. Кирпиктериңдин арасын күрɵң түс менен боёп, кирпиктериңди кара тушь менен калың боё.