Алар сезимдерине ишенип, жүрөгү менен тандашат: Oriflame жыпар жыттарын көрбөй тестирлөө кандай өткөнү тууралуу

Жыпар жыт тандоо сен үчүн эмне? Анын негизинде сезимдер, эмоциялар жана эстөөлөр турган, көп күчтү талап кылган процесс болсо керек. Кайсы бир парфюмердик композияцияны тандоо менен, биз көбүнчө өзүбүздү кандайдыр бир жагдайда же образда элестетебиз.

Биз премиалдык парфюмериянын күйөрмандарынан Oriflame жыпар жыттары кандай эмоцияларды калтырып, кандай таасирлерди жаратарын аныктоону чечтик. Уникалдуу көрбөй тестирлөөнүн таасирлентүүчү натыйжалары биздин макалада.

деген сыяктуу бир катар суроолор жаралды, 

Биз Oriflame портфелинен 10 жыпар жытты тандадык, алардын ичинде легендарлуу композициялар да (Giordani Gold Essenza), жаңы жыпар жыттар да болду (.SE Blazing Warmth). Жана өзүбүзгө абдан амбициялуу, бирок, аныкталгандай, толук аткарыла тургандай маселе койдук – тестирлөө жолу менен Oriflame парфюмдарын премиум-сегменттен алынган атаандаштар менен салыштырып, сатып алуучу энбелгисин көрбөгөн учурда жыпар жыттарды кантип тандап аларын түшүнүү

Катышуучулар парфюмдун флаконун жана аталышын билбестен, Oriflame жана «люкс» категориясындагы жыпар жыттарды жыттап көрүштү, андан кийин алар парфюмердик композицияларды бир нече сөз менен сүрөттөп, алар кандай эмоцияларды тартуулаганын айтып берип, 1ен 10го чейин баа коюп, бул же тигил жыпар жытты кайда жана эмне менен колдонгусу келгенин кененирээк айтып берүүсүн сурандык.

 

Бир нече күндөн жана миңдеген комментарийлерден кийин биз толугу менен композицияларды жана алардан калган таасирди толук сүрөттөгөн 200 мүнөздөмө тандадык. Тестирлөөнүн биринчи жыйынтыктары боюнча, люкс парфюмерисынын 10дон 7 күйөрманы Oriflame* жыпар жыттарын сатып алууну каалашкан, ал эми ар бир экинчиси аларды башкаларга сунуштоого даяр экенин билдиришкен. Эң жагымдуусу, биздин композицияларды, премиум-бренддердин жыпар жыттарына салыштырмалуу 91%га көп тандашкан .

Жана биз талдоого канчалык көп тереңдеген сайын, изилдөөнүн жыйынтыктары ошончолук кызыктуураак болду. Ошентип, респонденттердин 80% .SE Blazing Warmth жаңы жыпар жыты башкалардан өзгөчөлөнүп турганын айтышкан, ал эми бул жыпар жытты сүрөттөгөн комментарийлердин бири мындай деген: «таңкы шүүдүрүм алдынагы гүл чаңчасындай жыттанат»*. Divine Original, катышуучулардын ою боюнча, эмнени кааларын билген амбициялуу айымды чагылдырат, ал эми Divine Exclusive жаңы композициясы «ачык, стандарттуу эмес, абдан даамдуу» болуп чыкты*. Чыгыш-ваниль жыттуу Amber Elixir назик, күчтүү эмес, бирок ошону менен «бирге, айкын, өзгөчө жана заманбап» болуп табылды*.

 

Жана биз талдоого канчалык көп тереңдеген сайын, изилдөөнүн жыйынтыктары ошончолук кызыктуураак болду. 

Ошентип, респонденттердин 80% . Blazing Warmth жаңы жыпар жыты башкалардан өзгөчөлөнүп турганын айтышкан, ал эми бул жыпар жытты сүрөттөгөн комментарийлердин бири мындай деген: «таңкы шүүдүрүм алдынагы гүл чаңчасындай жыттанат»*. 

 

Divine Original, катышуучулардын ою боюнча, эмнени кааларын билген амбициялуу айымды чагылдырат, ал эми  Divine Exclusive жаңы композициясы «ачык, стандарттуу эмес, абдан даамдуу» болуп чыкты*. 

Чыгыш-ваниль жыттуу Amber Elixir назик, күчтүү эмес, бирок ошону менен «бирге, айкын, өзгөчө жана заманбап» болуп табылды*.

Giordani Gold Essenza менен катышуучулардын 80% өздөрүн элеганттуу жана жагымдуу сезишмек*, ал эми 81%ы Possess* парфюмердик композициясынын терең ноталарын жогору баалашкан.

Ондон жети адам Eclat Weekend жыпар жытын «гармониялуу, сезимтал жана назик» деп белгилешти, ал эми респонденттердин 71%на All or Nothing чыгыш-жемиш жыпар жыты «өзүнө ишенүү сезимин» тартуулады*.

Мырзаларга арналган композициялар да четте калган жок: 10дон 7 катышуучу үчүн Eclat Style абдан заманбап жана терең*, ал эми Mister Giordani – классикалык, иш  жолугушуулары үчүн ылайыктуу болуп чыкты*.

Тесттин бардык катшуучулары сезимдерине ишеништи,

 

 

*АСК Маркетинг изилдөөлөрү боюнча агенттигинин 2021-жылдын март айында 100 респонденттин катышуусу менен жыпар жыттарды көрбөй тестирлөө менен жүргүзүлгөн изилдөөнүн натыйжалары боюнча.